top of page
kobi6.jpg.jpeg

תוגת הפרידה
מילים: בועז אפלבוים
ביצוע: יזהר כהן

 

תודה רבה
מילים: לאה נאור
ביצוע: קרוסלה-חוה אלברשטיין

 

תוותרי לי
מילים:אסתר שמיר
לחן וביצוע: קובי אשרת

תפילה
מילים: עדי צ'זרה
ביצוע: אפרת רותם

 

תפילה בדרך
מילים: שמעון פרס
ביצוע: יזהר כהן
ביצוע: שרית חדד

תפילה לשלום המדינה
מילים: א"י הרצוג
ערך: נתן אלתרמן

bottom of page