top of page

קובי אשרת בבתי הספר

קובי אשרת בבתי ספר - פלאייר.jpeg

בשנים האחרונות, משרד החינוך משתף פעולה עם מוזיקאים יוצרים אשר שיריהם מהווים אבני דרך בתרבות הזמר העברי לאורך שנותיה של המדינה. מטרת התכנית "שרים עם יוצרים" לאפשר לתלמידים להיחשף למלחינים ולשיריהם דרך הכרות מעמיקה עם מבחר שירים באמצעות יחידות הוראה בינתחומיות. בסיום לימוד השירים יתקיים מפגש עם האומן ובו ישירו יחד את שיריו בליווי סיפורים אודות השירים. המפגש מאפשר לתלמידים לקחת חלק במופע – בנגינה, שיר או מחול ובעיקר לחוות שירת רבים משירי ארץ ישראל היפה.
 

יחידות ההוראה שנבחרו מיצירותיו של קובי אשרת:

בדרך אל האור, בללייקה, יחד, הללויה, גלי, קופסת צבעים, ילדה של כרמל, ראש כרוב, בת-שישים, חלק בעולם, ידידי טינטן, עולה עולה.

 

bottom of page